Chybné datum podpisu smlouvy

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Podle údajů z Věstníku či profilu došlo ke zveřejnění výsledků zakázky před podpisem smlouvy. Zřejmě se jedná o administrativní chybu v datech.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z prostého porovnání údajů o datu zveřejnění informace o zadání zakázky a datu zadání zakázky. Předpokládáme, že k oznámení o zadání by nemělo dojít dříve než k samotnému zadání.

Doporučené kroky

Opravit chybnou informaci, pokud je riziko potvrzeno. Jestliže by oprava vyžadovala odeslání nového formuláře do Věstníku veřejných zakázek, tedy provedení zpoplatněného úkonu, je toto na rozhodnutí zadavatele.