Chybí smlouvy v evidenci smluv

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

V interní evidenci smluv neevidujeme s daným dodavatelem žádnou smlouvu nebo objem smluv neodpovídá objemu plnění. Dodavateli však bylo placeno, případně mu byla zadána zakázka.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko vyhodnocujeme pouze tehdy, pokud máme k dispozici interní údaje o smlouvách. Takové by z podstaty věci měly být úplnější než data o smlouvách z registru smluv. Vycházíme ze srovnání objemu účetního plnění a objemu zasmluvněného plnění podle interních údajů. Bereme v potaz možnost čerpání na základě v minulosti uzavřených smluv.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko může být hlášeno následkem překlepu v některém ze zdroji dat, kdy v takovém případě si informace nebudou odpovídat. Současně může být riziko vysvětleno omylem při poskytnutí interních dat na straně zadavatele.

Revidovat interní procesy tak, aby do budoucna nemohla žádná smlouva chybět v interní evidenci - např. podmíněním výplaty finančních prostředků navázáním na odpovídající smlouvu v evidenci.