Chybí skutečně uhrazená cena

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Na profilu zadavatele není u zakázky uvedená skutečně uhrazená cena, případně je uveřejněna v rozporu se zákonem. Může se jednat o porušení zákona (§ 219 ZZVZ).

Jak je riziko zjišťováno

Na základě dat z profilu zadavatele zjišťujeme, zda je u konkrétní veřejné zakázky s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH, uvedena skutečně uhrazená cena alespoň za 1 rok, a to nejpozději do 31. 3. roku následujícího po roce, ve kterém byla zakázka zadána. Skutečně uhrazená cena současně musí být uveřejněna ve formě strukturovaných dat, tedy nikoli např. přiložením samostatného dokumentu, ve kterém tato informace bude obsažena.

Doporučené kroky

Zveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Ačkoli stávající znění § 219 ZZVZ není zcela jednoznačné a výklad tohoto ustanovení se i mezi odborníky různí, v souladu s dobrou praxí je vhodné tuto informaci na profilu zadavatele uveřejnit.