Chybí účetní plnění

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Účetní data neobsahují informace o finančním plnění dodavateli, ačkoli mu byla zadána zakázka či s ním uzavřena smlouva. Mohlo dojít k omylu při poskytování účetních dat, která tak nemusí být úplná, případně obsahují chyby v identifikaci dodavatelů.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme, pokud byla dodavateli zadána zakázka nebo s ním uzavřena smlouva v hodnotě převyšující 50 tis. Kč, od tohoto okamžiku uplynul alespoň 1 rok, přesto nevidíme v účetních datech žádné finanční plnění.

Doporučené kroky

Prověřit rozsah poskytnutých účetních dat. Mohlo dojít k neúplnému exportu účetních dat pro účely analýzy.

Ověřit správnost informací identifikujících dodavatele. Může se jednat o překlepy v IČO dodavatele.