Chybí soutěž ve Věstníku

Toto riziko spadá do kategorie Nesoutěžený výdaj, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Ve Věstníku veřejných zakázek neevidujeme žádnou zakázku zadanou danému dodavateli. Suma plnění vůči tomuto dodavateli na základě dat z jiných zdrojů však naznačuje, že mělo být provedeno zadávací řízení podle zákona. Může se jednat o významné porušení zákona.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme ze souhrnných objemů dat z profilu zadavatele, registru smluv a případně účetnictví za kontrolované období. Riziko hlásíme tehdy, pokud objem plnění dodavateli převyšuje limit podlimitní veřejné zakázky úměrně navýšený podle délky kontrolovaného období a současně ve Věstníku v daném období ani 2 roky před daným obdobím neevidujeme žádnou zakázku zadanou danému dodavateli.

Při určení možného rizika zohledňujeme i možnost čerpání z historických zakázek, z centrálně zadaných zakázek či obdobné příčiny. Součástí vyhodnocení možného rizika je i odhad, zda se jedná o plnění odpovídající veřejným zakázkám na stavební práce či na dodávky a služby.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Ačkoli při určování rizika bereme v potaz mnohé legitimní důvody pro nezjištění zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, je možné, že se nedaří pokrýt všechny příčiny. Zadavatel by tak měl ověřit, zda není riziko důvodně vyvráceno. Chybějící soutěž ve Věstníku může být také následkem nedostatečného množství zveřejněných informací k zakázce ve Věstníku - pokud zadavatel sice zakázku zveřejnil, ale dodavatel zde není uveřejněn vůbec nebo bez potřebných údajů, je nadále hlášeno riziko.

Obecně je možné říct, že toto riziko úzce souvisí s nesprávným určováním předpokládané hodnoty zadavatelem - mělo by tak dojít k nápravě ve smyslu zákonných pravidel a rozhodovací praxe ÚOHS.