Nadměrná platba na zakázku

Toto riziko spadá do kategorie Nesoutěžený výdaj, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Podle účetních dat bylo dodavateli zaplaceno více peněz, než kolik činila hodnota jemu zadané veřejné zakázky. Mohlo tedy dojít k provedení víceprací či nedovolenému čerpání nad rámec zakázky.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z účetních dat a dat o veřejných zakázkách(Věstník i profil zadavatele), přičemž součástí těchto dat musí být informace o vazbě mezi platbou a zakázkou. Podpůrně využíváme informace o skutečně uhrazené ceně na profilu zadavatele. Riziko hlásíme tehdy, pokud suma plateb na danou veřejnou zakázku převyšuje hodnotu veřejné zakázky. V případě zakázek rozdělených na části sčítáme hodnotu všech částí zadaných danému dodavateli. Rovněž zohledňujeme možnost změny závazku (vícepráce) bez uveřejnění souvisejících informací až o 15 % hodnoty zakázky.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Při výpočtu vycházíme z nabídkové ceny dodavatele na zakázku, která se však v praxi může lišit od skutečné hodnoty zakázky, respektive od očekávaného objemu finančního plnění. V takovém případě nemusí být riziko relevantní.

Obecně by mělo dojít k prověření, zda ve zjištěných případech nebyly uzavírány nedovolené dodatky, případně zda o nich bylo řádně uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.