Nadměrná platba na smlouvu

Toto riziko spadá do kategorie Nesoutěžený výdaj, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Podle účetních dat bylo dodavateli ze smlouvy zaplaceno více, než kolik činí hodnota smlouvy.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko zjišťujeme pouze tehdy, pokud máme k dispozici dostatečné informace a jsme schopni stanovit vazbu mezi účetním plněním a konkrétní smlouvou (typicky tak vycházíme z interních účetních údajů a interních údajů o smlouvách). Pokud bylo zaplaceno o více jak 5 % než činí hodnota smlouvy, hlásíme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. V některých případech může být obtížné určit hodnotu smlouvy, např. pokud je sjednána pouze jednotková cena a výhradně rámcový limit maximálního čerpání - v takových případech nejsou rizika zjevně relevantní.

Velká část účetních systémů dnes automaticky kontroluje, zda právě nedochází k nadměrnému čerpání ze smlouvy. V případě potvrzení rizika je tady na místě ověřit, proč nezafungoval interní kontrolní mechanismus zadavatele předcházející těmto případům.