Nesoutěžený výdaj

Tato skupina rizik ukazuje na možný rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek či s interním předpisem. Typicky se jedná o známky obcházení zákonných limitů malými soutěžemi nebo uzavírání nadměrných dodatků ke smlouvám. Obsahuje následující rizika:

Popis

Uvedená rizika je možné rozdělit do 2 kategorií: