Zveřejnění smlouvy před podpisem

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Podle údajů z registru smluv byla smlouva zveřejněna několik dní před jejím podpisem. Může se jednat o překlep v datu podpisu smlouvy.

Jak je riziko zjišťováno

Pro každou smlouvu zveřejněnou v registru smluv porovnáváme datum jejího zveřejnění, které je vyplněno registrem automaticky, s datem jejího podpisu jak ho vyplnil zveřejňující subjekt. Pokud mělo k podpisu dojít 3 dny a více po zveřejnění, hlásíme riziko. 

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Není vyloučeno, že ke zveřejnění smlouvy opravdu došlo ještě před jejím podpisem, neboť měl zadavatel či jiný subjekt dostatečně za to, že k podpisu dojde. Zpravidla se však jedná spíše o překlepy v datu.