Příliš krátký předmět smlouvy

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Součástí povinných metadat záznamu je i vymezení předmětu smlouvy, přičemž takové vymezení musí být současně obecně srozumitelné. Pokud předmět smlouvy obsahuje jen krátký nesrozumitelný textový řetězec, nemusí být povinnost považována za splněnou.

V souladu s metodikou pro uveřejňování smluv v registru by měl předmět smlouvy pokrývat jak předmět přímý, tak nepřímý - nestačí tedy uvést "koupě" či "motorové vozidlo", ale správně má být uvedeno "koupě motorového vozidla".

Jak je riziko zjišťováno

Pokud předmět smlouvy obsahuje méně než 5 znaků nebo chybí zcela, hlásíme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Ve výjimečných případech může být i příliš krátký předmět smlouvy považován za dostatečný a srozumitelně vymezený.

Upravit zveřejněnou informaci o předmětu smlouvy, a to v souladu s metodikou pro zveřejňování