Nesprávný název subjektu

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Uvedený název subjektu v registru smluv se neshoduje s oficiálním záznamem ve veřejném rejstříku.

Jak je riziko zjišťováno

Pro dané IČO srovnáváme název uvedený v registru smluv s názvem evidovaným ve veřejném rejstříku ke dni podpisu smlouvy. Ignorujeme rozdíly ve velikosti písmen a vícenásobné mezery.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika

Opravit informaci.