Nesprávné datum uzavření smlouvy

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Datum uzavření smlouvy v registru smluv buď zcela chybí, nebo spadá do období před rokem 1950, a tedy je zřejmě nesmyslné.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme, pokud zcela chybí datum uzavření smlouvy, nebo je dřívější než datum 1. 1. 1950.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Ve výjimečných případech historických může být datum uzavření smlouvy před rokem 1950 správný.

Opravit informaci.