Duplicitní subjekt

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Smluvní strany smlouvy nemusejí být v registru smluv identifikovány správně či jednoznačně. Takový stav by de facto mohl vést k tomu, že identifikace smluvních stran nebude považována za splněnou, a tedy smlouva nebude považována za zveřejněnou.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme tehdy, pokud u daného záznamu v registru vidíme, že subjekt vystupující pod totožným názvem či identifikačním číslem je uveden vícekrát.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Prověřit, zda není dán důvod pro uvedený stav (např. místo IČO je uveden jiný identifikátor, který nemusí být unikátní).

Zveřejněnou informaci opravit, je-li ji možné považovat za chybu v psaní a počtech či dosud neuplynula lhůta pro dodatečné úpravy zveřejněných metadat.