Chybí zveřejněná smlouva k zakázce

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Riziko ukazuje na možné pochybení při zveřejňování smluv v registru smluv, kde máme podezření, že smlouva na konkrétní veřejnou zakázku nemusela být zveřejněna. Příčinou může být jak kompletní nezveřejnění smlouvy, tak nesprávnost či odlišnost v doprovodných metadatech.

Jak je riziko zjišťováno

Pro konkrétní veřejnou zakázku je ověřeno, zda v registru smluv vidíme libovolnou zveřejněnou smlouvu s odpovídajícím dodavatelem, datem podpisu i hodnotou. Pro zjištění totožnosti dodavatele je nutné správné uvedení jeho IČO.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Prověřit, zda v registru smluv nejsou smlouvy uveřejněny, ovšem kvůli nějaké odlišnosti v metadatech nebyly zachyceny, případně zda na případ nedopadají výjimky z povinnosti uveřejnění.

Zveřejnit dodatečně smlouvu, případně včetně dohody o narovnání. Pokud skutečně nedošlo ke zveřejnění smlouvy, ač mělo, je velká pravděpodobnost, že probíhalo plnění bez právního důvodu. Takovou situaci je třeba zhojit.