Chybí smlouvy v registru smluv

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Riziko ukazuje na možné pochybení při zveřejňování smluv v registru smluv. Může však mít řadu legitimních příčin vzniku, zejména:

Jak je riziko zjišťováno

Srovnáváme objem obchodního vztahu mezi dodavatelem a zadavatelem s informací o zveřejněných smlouvách v registru smluv. Objem obchodního vztahu určujeme na základě účetních dat a sumy zakázek za konkrétní období. Přihlížíme k tomu, zda nemůže docházet k čerpání plnění na základě historických smluv. 

Plošnou výjimku z rizika mají subjekty mimo působnost zákona o registru smluv.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Prověřit, zda v registru smluv nejsou smlouvy uveřejněny, ovšem kvůli nějaké odlišnosti v metadatech nebyly zachyceny, případně zda na případ nedopadají výjimky z povinnosti uveřejnění.

Zveřejnit dodatečně smlouvu, případně včetně dohody o narovnání. Pokud skutečně nedošlo ke zveřejnění smlouvy, ač mělo, je velká pravděpodobnost, že probíhalo plnění bez právního důvodu. Takovou situaci je třeba zhojit.