Chybí IČO

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Neuvedení identifikačního čísla osoby (IČO) může být v krajním případě považováno za nedostatečnou identifikaci smluvní strany, což může vést v důsledku k neplatnosti smlouvy.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme vždy, když některá ze smluvních stran smlouvy nemá v metadatech uvedené identifikační číslo osoby. Podle dalších okolností pak může dojít k úpravě váhy tohoto rizika (např. pravděpodobný zahraniční subjekt, fyzická osoba nepodnikající či identifikace subjektu krytá obchodním tajemstvím).

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Pokud se jedná o subjekt vystupující mimo svou podnikatelskou činnost, zahraniční subjekt či subjekt, u kterého z jiného důvodu není známo identifikační číslo osoby, není uvedení IČO vyžadováno.

Zveřejnit dodatečně informaci.