Uchazeči s identickým sídlem

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Identifikovaní dodavatelé sídlí na stejné adrese.

Jak je riziko zjišťováno

Ověřujeme, zda 2 dodavatelé, kteří se proti sobě ucházeli o některou veřejnou zakázku, nesídlí či v minulosti nesídlili na stejné adrese (zohledňujeme jak sídlo společnosti, tak případnou provozovnu podle živnostenského zákona). Vyloučeny jsou tzv. hromadné adresy - v případě sídla či provozovny na takové adrese tady předmětné riziko nehlásíme.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Shodná adresa 2 dodavatelů může indikovat existenci nějakého propojení mezi nimi. Zadavatel by měl ověřit, zda se tyto subjekty skutečně účastní zadávacích či jiných řízení za účelem získání zakázky pro sebe.