Personálně propojení uchazeči

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Identifikovaní dodavatelé jsou personálně propojeni. U obou dodavatelů registrujeme zapojení totožné osoby.

Jak je riziko zjišťováno

Ověřujeme, zda 2 dodavatelé, kteří se proti sobě ucházeli o některou veřejnou zakázku, nejsou personálně propojeni. Personální propojení zjišťujeme na základě veřejně dostupných dat z obchodního rejstříku a evidence skutečných majitelů. Propojením rozumíme, pokud totožná osoba má podíl na rozhodování či na vlastnických právech v těchto společnostech. Možné propojení zkoumáme i v minulosti, vždy k němu však muselo dojít ve stejný okamžik.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Personální propojení 2 dodavatelů může indikovat existenci faktického propojení mezi nimi. Na druhou stranu společnosti mohly samy přijmout dostatečná opatření, aby bylo zajištěno nezávislé hospodářské vedení. Zadavatel by měl ověřit, zda se tyto subjekty skutečně účastní zadávacích či jiných řízení za účelem získání zakázky pro sebe. Dále je vhodné ověřit, zda nedošlo k pouhé shodě jmen a data narození, a tedy zda jsou (či byli) dodavatelé skutečně spojováni totožnou osobou.