Majetkově propojení uchazeči

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Identifikovaní dodavatelé jsou majetkově propojeni. Buď jedna společnost vlastní druhou (i zprostředkovaně), nebo mají obě společného vlastníka (kdekoli ve vlastnickém řetězci).

Jak je riziko zjišťováno

Ověřujeme, zda 2 dodavatelé, kteří se proti sobě ucházeli o některou veřejnou zakázku, nejsou majetkově propojeni. Majetkové propojení zjišťujeme na základě veřejně dostupných dat. Propojením rozumíme jak přímé vlastnictví, tak vlastnictví zprostředkované, i vlastnický podíl stejné (třetí) společnosti. Možné propojení zkoumáme i v minulosti, vždy k němu však muselo dojít ve stejný okamžik.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Majetkové propojení 2 dodavatelů může indikovat existenci faktického propojení mezi nimi. Na druhou stranu společnosti mohly samy přijmout dostatečná opatření, aby bylo zajištěno nezávislé hospodářské vedení. Zadavatel by měl ověřit, zda se tyto subjekty skutečně účastní zadávacích či jiných řízení za účelem získání zakázky pro sebe.