Konkurent s minimální úspěšností

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Uchazeč navzdory častým účastem v tendrech prakticky nevítězí. Existuje riziko, že soutěží jen fiktivně. V případě uzavřených výzev či jiné formy přímého oslovování je otázkou, proč byl do soutěže pozván.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z dat o všech podaných nabídkách do všech veřejných zakázek, jak jsou zveřejněny na profilech zadavatele. Riziko hlásíme tehdy, pokud se dodavatel ucházel alespoň o 5 různých zakázek, přičemž vyhrál méně než 5 % z nich.

Pokud konkrétní veřejná zakázka vykazuje dostatečný počet podaných nabídek, nepovažujeme součinnost mezi dodavateli za pravděpodobnou, a proto u ní riziko nekonstatujeme.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Nízká úspěšnost dodavatele může plynout ze situace na trhu a sama o sobě nemusí znamenat, že dodavatel nepodává vážně míněné nabídky. Pokud byl dodavatel přímo osloven, je vhodné ověřit, na základě jakých důvodů se tak stalo.