Konkurent s hromadným sídlem

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Nabídku na veřejnou zakázku podal konkurent, který sídlí na tzv. hromadné či virtuální adrese. Jedná se o adresy, na kterých je hlášeno významné množství dalších společností či živnostníků, přičemž se v praxi často jedná jen o virtuální sídla bez reálné přítomnosti zastupující osoby. Nabídka může představovat fiktivní konkurenci, např. za účelem formálního naplnění požadavku na počet obdržených nabídek.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme tehdy, pokud neúspěšnou nabídku podal dodavatel, u kterého jinak hlásíme riziko Hromadné sídlo.

Pokud konkrétní veřejná zakázka vykazuje dostatečný počet podaných nabídek, nepovažujeme součinnost mezi dodavateli za pravděpodobnou, a proto u ní riziko nekonstatujeme.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Tomuto riziku je vhodné věnovat pozornost především tehdy, pokud jsou pro danou veřejnou zakázku hlášena další rizika indikující možnost fiktivní konkurence.