Konkurent s 0 zaměstnanci

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Nabídku na veřejnou zakázku podal konkurent, který podle dat Českého statistického úřadu nemá zaměstnance. Může se jednat o fiktivní konkurenci, např. za účelem formálního naplnění požadavku na počet obdržených nabídek.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme tehdy, pokud na veřejnou zakázku neúspěšně podal nabídku dodavatel, který podle dat Českého statistického úřadu nemá zaměstnance.

Pokud konkrétní veřejná zakázka vykazuje dostatečný počet podaných nabídek, nepovažujeme součinnost mezi dodavateli za pravděpodobnou, a proto u ní riziko nekonstatujeme.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Je rozhodnutím dodavatele, zda svou činnost bude vykonávat prostřednictvím zaměstnanců či jinak - v kontextu možné fiktivní nabídky je důležité ověřit, zda dodavatel skutečně vyvíjí činnost a tedy zda jeho nabídka představovala reálnou konkurenci. Pokud byl takový dodavatel přímo osloven, zadavatel by měl ověřit, proč byl osloven právě takový dodavatel bez zaměstnanců.