Konkurent bez dostatečných referencí

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

O zakázku se ucházel dodavatel, kterému do té doby žádná zakázka zadána nebyla, případně mu byly zadány zakázky jen nepoměrně menší hodnoty. Může se jednat o fiktivní konkurenci, např. za účelem formálního naplnění požadavku na počet obdržených nabídek.

Jak je riziko zjišťováno

Při zjišťování referencí vycházíme jak z Věstníku veřejných zakázek a profilů zadavatele (data o veřejných zakázkách), tak z registru smluv (data o smlouvách). Riziko hlásíme tehdy, pokud na veřejnou zakázku neúspěšně podal nabídku takový dodavatel, který dosud neměl žádné relevantní reference - těmi rozumíme alespoň 1 uzavřenou smlouvu či zakázku ve veřejném sektoru s nejméně třetinovou hodnotou dané zakázky.

Pokud konkrétní veřejná zakázka vykazuje dostatečný počet podaných nabídek, nepovažujeme součinnost mezi dodavateli za pravděpodobnou, a proto u ní riziko nekonstatujeme.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Doporučené kroky se odvíjí podle toho, zda se jednalo o otevřené řízení bez přímého oslovování dodavatelů (tehdy se jedná především o rozhodnutí samotného dodavatele podat nabídku, přičemž sám zvážil případné splnění kvalifikačních kritérií), nebo zda byl pro zakázku napřímo takový dodavatel bez referencí osloven. V takovém případě je vhodné prověřit, proč byl tento dodavatel osloven a zda měl reálnou šanci na výhru.