Fiktivní konkurence

Toto riziko spadá do kategorie Nedovolená dohoda, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel se významně často uchází o zacházky spolu s dalším konkrétním dodavatelem, přičemž sám v takovém případě (téměř) nikdy nevyhraje. Existuje riziko, že ve prospěch jiného dodavatele vystupuje jako tzv. křoví, tedy dodavatel podávající krycí nabídky bez reálného zájmu o výhru.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z údajů o všech podaných nabídkách do všech veřejných zakázek, tedy včetně nabídek neúspěšných. Riziko hlásíme tehdy, pokud pro konkrétní dvojici dodavatelů platí, že:

Pokud konkrétní veřejná zakázka vykazuje dostatečný počet podaných nabídek, nepovažujeme součinnost mezi dodavateli za pravděpodobnou, a proto u ní riziko nekonstatujeme.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Zjištěný stav může být pouhou shodou okolností - typicky pokud se na relativně uzavřeném trhu potkávají dodavatelé, kdy jeden z nich je dlouhodobě významně úspěšnější než jiní. Vzhledem k nenulovým nákladům na účast dodavatele v tendru je však vhodné uvažovat nad tím, co motivuje dlouhodobě neúspěšného dodavatele opakovaně podávat nabídky.

V případě zjištění tohoto rizika je vhodné prověřit, zda obdržené nabídky na zakázku nevykazují společné znaky, respektive zda je důvodné se domnívat, že nabídky byly opravdu předložené s úmyslem si konkurovat. Pokud bylo riziko zjištěno u dodavatele, kterého zadavatel přímo vyzývá k podání nabídek do svých zakázek, pravděpodobně není vhodné takového dodavatele nadále oslovovat.