Nedovolená dohoda

Tato skupina rizik ukazuje na možnou součinnost více uchazečů, jako např. vzájemné dělání "křoví", identifikace opakovaného úzkého okruhu soutěžitelů na jinak otevřeném trhu či podezření na propojení uchazečů. Obsahuje následující rizika:

Popis

Součinnost či vztah mezi uchazeči sledujeme ve 3 oblastech:

Omezení

Rizika této kategorie jsou vyhodnocována ex-post u konkrétních zakázek a nejsou proto dostupná v nástroji Tenderman a strojových rozhraních pro prověřování dodavatelů.