Střet zájmů veřejného funkcionáře

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

V subjektu dodavatele vystupuje osoba, která je evidována rovněž jako veřejný funkcionář ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Zadáním zakázky takovému dodavateli může dojít k porušení ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů, pokud je smlouva uzavřena v době, kdy toto vlastnictví trvá.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě centrálního registru oznámení, obsahujícího identifikaci veřejných funkcionářů ve smyslu zákona o střetu zájmů, zjišťujeme, zda osoba patřící do organizace některého zadavatele nevystupuje rovněž ve struktuře subjektu, který je dodavatelem tohoto zadavatele. 

Vzhledem k tomu, že centrální registr oznámení neobsahuje data narození jednotlivých funkcionářů, hlášené shody osob jsou výsledkem prosté shody jmen daných lidí.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko je hlášeno na základě prosté shody jmen osob, tedy může být doprovázeno vyšší mírou nepřesnosti.

Prověřit opatření na předcházení rizik plynoucích ze střetu zájmů.