Politik v orgánu

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Osoba v orgánu dodavatele kandidovala ve volbách, je tedy zřejmě spojena s politickou stranou. Existuje tak riziko střetu zájmů (rozhodují-li v nějaké podobě osoby napojené na tuto stranu), častěji však pouze riziko ztráty reputace.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě veřejně dostupných dat o osobách kandidujících ve volbách je zjišťováno, zda tyto osoby současně nejsou členy rozhodujících orgánů společností, které dodávají veřejné zakázky ve veřejném sektoru. Zohledňovány jsou pouze volby parlamentní, krajské a obecní do statutárních měst.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko nemusí být relevantní z mnoha důvodů: